מכתב למבקר המדינה 08.06.2022 - בוני הארץ : בוני הארץ