זכות חברי ההתאחדות לוועדה פריטטית - בוני הארץ : בוני הארץ

זכות חברי ההתאחדות לוועדה פריטטית

חברים שלום,

לאור ריבוי תביעות עובדים המוגשות לבתי הדין לעבודה, רצינו להביא לידיעתכם כי קיימת לכם הזכות לבקש את העברת התיק לדיון בוועדה הפריטטית.

בהתאם לסעיפים 75 ו-76 להסכם הקיבוצי הענפי, ניתנה הסמכות לוועדה הפריטטית בענף הבנייה, לגשר בסכסוכים פרטיים בין עובד לקבלן הנובעים מנושאים המוסדרים בהסכם הקיבוצי.

הצורך להפעלת הוועדה כמוסד גישורי בסכסוכים בין עובדים לקבלנים נבע מהעובדה שבשנים האחרונות בתי הדין לעבודה הוצפו בעשרות אלפי תביעות של עובדים, 99% פלסטיניים, כנגד מעסיקים ישראלים.

למעשה סעיפים 75 ו-76 קובעים כי אם העובד תובע מעסיק שהוא חבר בהתאחדות בוני הארץ, על העובד או בא כוחו לפנות קודם לוועדה הפריטטית למיצוי דרישותיו.

במקרה בו הוועדה לא מצליחה לגשר בין הצדדים, ההליך ימשיך להתנהל בבית הדין.

דיוני הוועדה הינם ללא עלות לצדדים, לדיון מוזמנים העובד עם עורך דינו, המעסיק עם או בלי ייצוג.

הרכב הוועדה הינו: עו"ד נציג של ההסתדרות, עו"ד נציג של התאחדות ועו"ד חיצונית המשמשת מזכירות הוועדה.

 

נכון להיום הוועדה טיפלה בלמעלה מ-2,000 תיקים.

הוועדה מתכנסת בין שלוש לארבע פעמים בשבוע, ודנה בכ-7 תיקים מדי יום.

הדיונים מתחילים בשעה 9:00 בבוקר ונמשכים עד לשעה 16:00.

משך זמן הדיון אינו עולה על שעה עד שעה וחצי, כ-90% או יותר מהסכסוכים המגיעים לדיון בוועדה מסתיימים בהצלחה.

 

כל הסכסוכים המסתיימים בוועדה מוצגים לבתי הדין כהסכמי פשרה שעליהם ניתן תוקף פסק דין המסיים את התיק באופן סופי.
אין פרוטוקולים כדי לשמור על סודיות.

 

שימו לב – אינכם צריכים לפנות לעו"ד ואינכם צריכים להגיש כתב הגנה, כל שעליכם לעשות הוא לשלוח את התביעה ו/או את מכתב הדרישה מיד עם קבלתם אל נעמי כהן למייל [email protected]  ולוודא קבלה בטל: 077-5671247, המשך הטיפול יעשה על ידנו בתיאום אתכם.