עמדת ממונה חוק המכר - תשלום מרחוק בגין דירה חדשה (עדכון) - בוני הארץ : בוני הארץ