התאחדות הקבלנים בוני הארץ ושותפים מהמגזר השלישי מציעים מערך ללא תשלום לאיתור עובדים וחיפוש עבודה - במיזם "משבר והזדמנות" - בוני הארץ : בוני הארץ