טופס הודעה לעובד - בוני הארץ : בוני הארץ

טופס הודעה לעובד

טופס לדוגמא המפרט את תנאי העבודה הבסיסיים והמהותיים שחובה לציין בכתב.

את הפירוט חובה למסור לעובד/ת וכן למועמד/ת לעבודה, עד 30 יום מתחילת עבודתם בהתאם להוראות חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002