טיוטת תקנות המדידות (מדידות ומיפוי), תשע"ו – 2016 - בוני הארץ : בוני הארץ

טיוטת תקנות המדידות (מדידות ומיפוי), תשע"ו – 2016

ביום חמישי ה-23 באפריל משרד הבינוי והשיכון פרסם טיוטת תקנות המדידות (מדידות ומיפוי), תשע"ו – 2016.

הערות לטיוטה זו יתקבלו עד ליום 30.04.20.

על פי הטיוטה, בהתאם לתיקון 33 לחוק המקרקעין מדצמבר 2018, משרדי הממשלה נדרשים בתוך שנה מיום אישור החוק להתקין תקנות שיאפשרו את יישום החוק. תיקון תקנות המדידות (מדידות ומיפוי), התשע"ו-2016 מיועד להתאים את ההנחיות לביצוע המדידות והמיפוי לצורך ביצוע רישומיים מרחביים (תלת ממדיים).

 

לצפייה בטיוטת התקנות לחצו כאן