יום עיון לקבלנים בנושאי בטיחות, רישיונות, אכיפה, מחקרים בנושאי בטיחות ותאונות עבודה וקבלנות לא רשומה - בוני הארץ : בוני הארץ

יום עיון לקבלנים בנושאי בטיחות, רישיונות, אכיפה, מחקרים בנושאי בטיחות ותאונות עבודה וקבלנות לא רשומה

אגף רשם הקבלנים שבמשרד הבינוי והשיכון והתאחדות הקבלנים בוני הארץ קיימו כנס מיוחד ויום עיון לקבלנים בנושאי בטיחות, רישיונות, אכיפה, מחקרים בנושאי בטיחות ותאונות עבודה, קבלנות לא רשומה, וחדשנות בתיעוש הבניה.

בכנס הוצגה בין היתר עבודת רשם הקבלנים, הרגולציות שהוא מפעיל בנושאי בטיחות וסמכויותיו ותכניות לרגולציה עתידית. עוד הוצגו הצעות לתיקוני חקיקה ולהגברת האחריות על הבטיחות באתרים.

מטרת הכנס, להעמיק את השיח בין הרשם לקבלנים ולקיים פעילות הסברתית נכונה באשר לתרבות הבטיחות באתרי בנייה, הסבר על דרישות הבטיחות ואמצעי האכיפה השונים לליקויי בטיחות.

ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ ביקש לקיים הליך משמעתי מדורג לקבלנים בשל ליקויי בטיחות, כדי למנוע פגיעה מקיפה באתרים שרוב נושאי הבטיחות בהם הוסדרו כראוי, וליקויי הבטיחות בהם הם ליקויים קלים. לדבריו, "יש לייצר מדרג של ענישה שיותאם לחומרת הליקוי הבטיחותי, שבסופו יישלל רישיון הקבלן".

בנימין דרייפוס, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון אמר:
דווקא ביום הקשה הזה, בו התבשרנו על תאונה קשה נוספת באתר בנייה, חשוב לומר, כי חינוך והסברה בתחום כפי שהתכנסנו היום, זה חשוב, אבל לא מספיק. ענישה והרתעה נכונה הם כלים הכרחיים במאבק בתאונות הבנייה ובשינוי התרבות באתרי הבנייה.

הצעת החוק הקיימת, המאפשרת סגירה מיידית של אתר בנייה במקרה של מוות היא חשובה אך לא מספיקה.

על מנת לייצר הרתעה אפקטיבית, אנו זקוקים למגוון כלי ענישה התואמים מגוון של ליקוייים. אסור לנו לחכות רק למקרי מוות, אלא לייצר ענישה מותאמת גם לעבירות הקלות החוזרות ונשנות כדי לעקור מן השורש תרבות עבודה קלוקלת.

אי אפשר לראות את התאונות ולקבל זאת כגזרת גורל. אנחנו יודעים שבעולם זה עובד יותר טוב ואין סיבה שישראל לא תהיה כמו יתר מדינות ה OECD.

רשם הקבלנים, אילן אליהו מסר: "בשנה האחרונה הגברנו את האכיפה ובמיוחד את הצווים שאנו מוציאים. ההחלטות שלי בנושאי אכיפה הן כאלה שלא תמיד מסכימים איתן בקרב קבלנים, אבל חשוב שכולם ידעו מה עומד מאחוריהן, ומה המטרות שלהן. אנחנו חושבים שחובת כל הקבלנים לשפר את רמת הבטיחות באתרים שלהם ונציג לכם את הדרישות שלנו".