נספח א' - צ'ק ליסט תכנית הכוכבים - בוני הארץ : בוני הארץ