כניסה לתוקף של תקנות התכנון והבנייה הירוקה - בוני הארץ : בוני הארץ

תקנות התכנון והבניה הירוקה

מטה הנדסה ותקינה מבקש לעדכן כי החל מיום כ"ח באדר א' התשפ"ב (1 במרץ 2022), תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (בנייה בת–קיימה), התש"ף 2020, נכנסות לתוקף והופכות למחייבות.

בהתאמה, הבנייה הירוקה הופכת מוולונטרית למחייבת בהתאם לתקנות אלה, אשר נכנסות לתוקף בשתי פעימות, החל מתאריך 01.03.2022. 

 

בהתאם לתקנות אלה, הקמת בניין תיעשה לפי הוראות התקן  הישראלי לבנייה ירוקה, ת"י 5281, כך שהבניין יעמוד לכל הפחות בדירוג של בנין ירוק כוכב אחד.

המשמעות לכך היא  שתקן 5281 יהיה מחייב החל ממרץ 2022,  באופן הדרגתי החל ממרץ 2022 עד ספטמבר 2023, בהתאם לייעוד המבנה (מגורים, משרדים, בתי מלון ועוד).

 

הפעימה הראשונה חלה על בקשות בנייה בהיקפים גדולים, ותחייב מבנים רבי קומות למגורים, בנייה מסחרית מהיקף של 5,000 מ”ר ובנייה ציבורית מהיקף של 1,000 מ”ר.

הפעימה השנייה שתחל בספטמבר 2023 תתרחב החובה לכל בנייה רוויה למגורים (בניין הכולל 6 יח”ד ומעלה), ולכל בנייה מסחרית מ-1,000 מ”ר.

 

מהי בניה ירוקה? בנייה ירוקה נקבעה בתקן הישראלי ת”י 5281 ונועדה לצמצם את ההשפעות השליליות של תהליך הבנייה ושל השימוש במבנים על הסביבה.

התקן מחולק לתשעה נושאים: אנרגיה, קרקע, מים, חומרים. בריאות ורווחה, פסולת, תחבורה, ניהול אתר הבניה, חדשנות.

מתודולוגיית התקן מבוססת על צבירת נקודות בהתאם לביצוע הדרישות המפורטות בפרקים השונים.

על מנת לזכות בכוכב ירוק אחד, נדרש לצבור לפחות 55 נקודות.

 

לפרטים נוספים

לשאלות נוספות