מדווחים מהשטח: מטה הבטיחות הענפי מתחקר על תאונה קטלנית מיד לאחר האירוע - בוני הארץ : בוני הארץ

מדווחים מהשטח: מטה הבטיחות הענפי מתחקר על תאונה קטלנית מיד לאחר האירוע

התאחדות הקבלנים בוני הארץ וההסתדרות החדשה ממשיכות הקימו בשנה שעברה את מטה הבטיחות הענפי במטרה להרחיב לפעול יחד למניעת תאונות עבודה. במקביל לעבודה נרחבת של הכשרה וליווי מקצועי של חברות הבניה והקבלנים, מפעיל המטה מערך תחקור תאונות עבודה שבין השאר, פועל מיידית להגיע ולתחקר כל תאונה עבודה קטלנית בענף ולפרסם עוד באותו יום מסקנות רלוונטיות שיסייעו לקבלנים, מנהלים בשטח, יזמים ועובדים לפעול כדי שתאונות אלה לא יישנו. לצד זאת החל המטה לפרסם טבלה מסכמת של כלל תאונות העבודה בישראל המתעדכנת בכל תאונה קטלנית שמתרחשת בענפי הכלכלה השונים. יש לציין, כי את הטבלה מפיץ המטה לכלל כלי התקשורת כדי למנוע טעויות בזיהוי הענף או הגורם לתאונה ויחד עם זאת מדווח לקבלנים ולתקשורת על מסקנות אנשי המקצוע שלו מתחקור האירוע.

להלן הנתונים נכון לתחילת שבוע זה:

ספ' תאריך שעה תחום אזור
בניה שיפוצים תעשייה חקלאות מסחר ושירותים אחרים צפון מרכז דרום איו"ש
1 06/01/2020 09:30 נפילה מגובה חיפה
2 05/01/2020 11:00 נפילה מסולם מגדל
העמק
3 08/01/2020 10:00 נפילה מגובה ראשל"צ
סה"כ בניה שיפוצים תעשייה חקלאות מסחר ושירותים אחרים
1 0 1 0 1 0

 

לוח שליטה – תאונות מוות