מועצה מקומית מבשרת ציון: מכרז להקמת גני ילדים ומעונות יום - בוני הארץ : בוני הארץ

מועצה מקומית מבשרת ציון: מכרז להקמת גני ילדים ומעונות יום

 מכרז 18/2019 – מכרז להקמת גני ילדים ומעונות יום בשכונת הדופן המזרחית במבשרת ציון.

הודעה על דחיית מועדים – מועד אחרון להגשת הצעות: המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז: יום רביעי 15.1.20 בשעה 13:00.

קיום סיור קבלנים נוסף – בתאריך 8.1.20 בשעה 10:00. יש להקפיד על הגעה בזמן.

תמיר פרץ, 

מנכ"ל המועצה