מחיר למשתכן - הנחיות לכנסים מקוונים - בוני הארץ : בוני הארץ

מחיר למשתכן – הנחיות לכנסים מקוונים

הנדון: קיום כנסי מידע מקוונים – מחיר למשתכן

שלום רב,

לאור התפשטות נגיף הקורונה והנחיות משרד הבריאות, ולמען המשך פעילות סדירה עד כמה שניתן בעת הזו, משרד הבינוי והשיכון עושה מאמצים ומשקיע משאבים רבים בכדי שתוכנית מחיר למשתכן תמשיך להתנהל כסדרה.

לפיכך החליט המשרד לאשר ליזמים לקיים כנסי זוכים מקוונים אשר יוצגו באתר היזם ויחליפו את הכנסים הפרונטאליים שהיו נהוגים עד היום,  כדי שבבוא העת יוכלו הזוכים לעבור להליך בחירת הדירות ללא עיכובים נוספים.

מטרת הנחיות אלה להבטיח כי הזוכים יוכלו לקבל את כל המידע אשר היו מקבלים בכנסים פרונטאליים בהשתתפות נציגי היזם, בצורה בהירה ובאיכות גבוהה. מהלך זה יאפשר לזוכים לממש את זכייתם בדירה במסלול מחיר למשתכן, מיד עם חידוש הליך בחירת הדירות, כאשר המצב יאפשר זאת.

כנסי המידע לזוכים מהווים חלק בלתי נפרד מהליך שיווק דירות מחיר למשתכן. לצורך אישור הכנסים המקוונים על-ידי חברת הבקרה כתחליף לכנסים כפי שהתקיימו עד היום, יציג היזם את כל המידע שמוצג כיום בכנס הפרונטאלי בפורמט מקוון ובאיכות ברורה וגבוהה לזוכים.

לצד זאת, על היזם לספק דרכי התקשרות זמינות על מנת לענות לשאלות הזוכים באמצעות מייל היזם שיוצג באתר, שירות צ'ט אונליין באתר או באמצעות מענה אנושי במשרדי היזם.

 1. יזמים שיעמדו בתנאים המפורטים להלן יוכלו לקבל אישור מחברות הבקרה או ממשרד הבינוי והשיכון כי הם עמדו בחובת קיום הכנס – דבר שיאפשר מעבר להליך בחירת דירות, כשהדבר יתאפשר בהתאם להנחיות משרד הבריאות והחלטת המשרד.
 2. על הקבלן להציג באתר את כלל המסמכים הרלבנטיים לשם קבלת המידע התכנוני, תנאי הרכישה והצגת נתוני הדירות הנדרשים עבור הזוכים בטרם הליך בחירת הדירות.
  לפניכם רשימת המסמכים הנדרשים:
 • לוח תשלומים מאושר.
 • חוזה מכר ומסמכים משפטיים.
 • תמהיל הדירות (טופס ג'4).
 • מפרט הדירות.
 • תכניות מאושרות (דירה, קומה, כניסה + מרתף ולרבות מחסנים וחניות).
 • תכנית דירה לכל טיפוס בבניין.
 • הנחיות לבחירת הדירות (בהתאם לתקנון).
 1. בנוסף, על היזמים להעמיד לרשות הזוכים מספר טלפון או כתובת דוא"ל בהם יוכלו לקבל מענה זמין על שאלות.
 2. לרשות הזוכים עומד מידע נוסף מטעם המשרד באתר מחיר למשתכן ובעמוד פייסבוק ייעודי.

אנחנו ממליצים (אך לא מחייבים) להפנות את הזוכים לסרטונים מטעם היזם עם מידע מצולם.

לדוגמה: מחיר למשתכן – סרט הסברה לזוכים (מטעם משרד הבינוי והשיכון)

 1. יש להפיץ הנחיות אלו לחברות היזמיות.

בברכת הצלחה ובריאות טובה,

אריאל רוזנברג
מנהל אגף בכיר – שיווק, משרד הבינוי והשיכון

למכתב המלא לחץ כאן