הנחיות לכנסי מידע מקוונים לזוכי מחיר למשתכן - בוני הארץ : בוני הארץ