מכרז החברה לפיתוח פתח תקווה: הקמת גשר להולכי רגל ברחוב גיסין - בוני הארץ : בוני הארץ

מכרז החברה לפיתוח פתח תקווה: הקמת גשר להולכי רגל ברחוב גיסין

מכרז 02/2020 – להקמת גשר להולכי רגל ברחוב גיסין בפתח תקווה

החברה מבקשת בזה לקבל הצעות לביצוע העבודה הנ"ל. על הקבלן להיות רשום בספר הקבלנים בסיווג ג'-2 בענף 300(גשרים).

את תיק המכרז ניתן לקבל במשרדי החברה בימים א' – ה' החל מיום ראשון, 19/1/2020, בין השעות 8:00 – 15:00, תמורת 2,500 ₪ אשר לא יוחזרו.

את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה – תיבת המכרזים , עד ליום שלישי, 18/02/2020, בשעה 14:00, במעטפה סגורה עליה רשום 2/2020.

מסמכי המכרז – לעיון בלבד זמינים באתר החברה בכתובת: www.ptcom.co.il תחת לשונית "מכרזים".

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר , או כל הצעה שהיא.

לירון גולדנברג,
מנכ"ל