מכרז לביצוע שדרוג אדיטוריום בית אלן כפר הנוער יערים בע"מ (חל"צ) - סיור קבלנים ביום חמישי 25.2.21 - בוני הארץ : בוני הארץ
מכרז לביצוע שדרוג אדיטוריום בית אלן כפר הנוער יערים בע"מ (חל"צ) – סיור קבלנים ביום חמישי 25.2.21

קבלת הצעות

לביצוע שדרוג אדיטוריום בית אלן

כפר הנוער יערים בע"מ (חל"צ)

סיור קבלנים יתקיים ביום חמישי 25.2.21

לחצו על קבצי המכרז לצפיה, הורדה והדפסה:

קובץ ראשון: מסמכי המכרז הכוללים: הוראות ותנאי המכרז; החוזה, תנאים כלליים; המפרט הכללי-הוועדה הבינמשרדית- משרד הבטחון; כתב כמויות מתומחר; תוכניות

קובץ שני: חוברת המכרז

קובץ שלישי: כתב כמויות והצעות מחיר

 

 

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות