מכרז פומבי מספר 5/2020 לביצוע עבודות להקמת אשכול גני ילדים, מבנה מסחרי ברמת מעטפת, ופיתוח רחבה/כיכר ציבורית ברחוב גאולים בחולון - בוני הארץ : בוני הארץ

מכרז פומבי מספר 5/2020 לביצוע עבודות להקמת אשכול גני ילדים, מבנה מסחרי ברמת מעטפת, ופיתוח רחבה/כיכר ציבורית ברחוב גאולים בחולון

מכרז פומבי מספר 5/2020

לביצוע עבודות להקמת אשכול גני ילדים, מבנה מסחרי ברמת מעטפת, ופיתוח רחבה/כיכר ציבורית ברחוב גאולים בחולון

מפגש קבלנים יתקיים ב- 22/6/2020 בשעה 11:00 במשרדי החברה

תאריך אחרון להגשה – 13/7/2020

קישור למסמכי המכרז באתר שלנו : https://www.calcalit-holon.com/–c121m