מכרז 5322 - הודעה לעיתנות.23 - בוני הארץ : בוני הארץ