מכתב מהנהלת התאחדות הקבלנים בוני הארץ לחברים - בוני הארץ : בוני הארץ

מכתב מהנהלת התאחדות הקבלנים בוני הארץ לחברים

חברים יקרים,

המשק הישראלי נמצא היום בתקופת משבר שלא ידענו כמוה מאז קום המדינה. אי הוודאות והחרדות מהשלכות המגיפה מדירות שינה מכל תושב בישראל הן בהיבט האישי והמשפחתי והן בהיבט הכלכלי והחברתי.

אנחנו, נבחרי הציבור יחד עם סגל ההתאחדות בהתאחדות בוני הארץ התגייסנו מיד עם פרוץ המשבר לנסות ולהפחית את הפגיעה הצפויה בענף הבנייה והתשתיות על כל רבדיו, היזמים, קבלני הביצוע וקבלני התשתיות.

בעקבות הפעילות שלנו:

  • הענף הוכרז כענף חיוני למשק, כך שהחברות יכולות להמשיך לפעול
  • אושרה העסקת עובדים פלשתינאים והלנתם בישראל
  • מנהל התכנון הודיע כי יאפשר את עבודת ועדות התכנון גם בתקופת הסגר
  • החשב הכללי הכריז על הקדמת תשלומים לספקים
  • האוצר הכריז על שורה של צעדים כלכליים לסיוע לחברות העסקיות
  • נגיד בנק ישראל הכריז על הזרמת סכומי עתק על מנת לתמוך ביציבות שוק המשכנתאות.

מזמיני עבודה גדולים כמו משרד הבינוי והשיכון ונתיבי ישראל כמו גם משרדי ממשלה אחרים, בוחנים מהלכים שמטרתם להקדים תשלומים לקבלנים, הקפאת קיזוז מקדמות, כל זאת ועוד על מנת להקל תזרימית על החברות הקבלניות, כדי לתמוך בעמידתן בתקופה הקשה העומדת בפנינו.

למרות החששות ואי הוודאות, המשבר חושף גם את הערבות ההדדית במשק הישראלי ואת הניסיון לעבור את המשבר יחד.
אנו החתומים מטה יוצאים היום בקריאה אליכם, חברי הבית:

"נאה דורש נאה מקיים "

יזמים ומבצעים – אל תנקטו בצעדים חד צדדים שעלולים לפגוע האחד בשני. יזמים וקבלנים ראשיים, אם יש באפשרותכם, הקדימו תשלומים לקבלני המשנה, לספקים, הקלו בביטחונות, עזרו לכולנו לעבור את התקופה המאתגרת הזו למען ענף בנייה יציב וחזק. חוזקו של הענף הוא כחוזק החוליה החלשה ביותר בו. קבלני הביצוע, אם יש לכם קשיים, שתפו את היזמים, את הקבלנים הראשיים' הציפו את הבעיות ויחד ננסה לשמור על ענף יציב גם בימים קשים אלו.

על החתום:

נשיא –ראול סרוגו התאחדות הקבלנים בוני הארץ
מנכ"ל – אמנון מרחב התאחדות הקבלנים בוני הארץ

אלי אביסרור מ"מ נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ

מתי מגן יו"ר וועדת ביקורת התאחדות הקבלנים בוני הארץ

אילן גורדו גזבר התאחדות הקבלנים בוני הארץ

חיים פייגלין יו"ר אגף יזמות ובנייה וסגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ

יהודה כתב יו"ר אגף כלכלה וסגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ

י ורד צרפתי זבולון יו"ר הארגונים המקומיים וסגנית נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ

ניר ינושבסקי יו"ר אגף בנייה חוזית וסגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ

צביקה דוד יו"ר אגף תשתיות וסגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ

לצפייה במכתב לחץ כאן