קריאה לרכוש ולתמוך תוצרת ישראלית 23.03.2020 - בוני הארץ : בוני הארץ