מנגנונים לפסילת הצעות גרעוניות סופי - בוני הארץ : בוני הארץ