מפגש זום בנושא העסקת עובדים זרים בענף הבנייה - בוני הארץ : בוני הארץ