הזמנה סופית כנס זום 23.4.20 - בוני הארץ : בוני הארץ