משרד האוצר הודיע כי הקרן להעמדת הלוואות בערבות המדינה לעסקים גדולים יוצאת לדרך - בוני הארץ : בוני הארץ

משרד האוצר הודיע כי הקרן להעמדת הלוואות בערבות המדינה לעסקים גדולים יוצאת לדרך

משרד האוצר פרסם היום הודעה על פיה, הקרן להעמדת הלוואות בערבות המדינה לעסקים גדולים יוצאת לדרך.

בלשון ההודעה, קרן תעניק הלוואות באמצעות בנקים וגופים מוסדיים שיבחרו להצטרף לקרן, לעסקים בעלי מחזור של 200 מיליון שקל ומעלה בענפים שנפגעו ממשבר הקורונה. גובה ההלוואה יעמוד על 8% ממחזור ההכנסות השנתי ועד 100 מיליון שקל. הקרן צפויה לתת פתרון למאות חברות במשק. קרן ההלוואות החדשה בערבות המדינה, בהיקף 6 מיליארד שקל, מיועדת לעסקים בעלי מחזור של 200 מיליון שקל ומעלה, המעסיקים לפחות 100 עובדים בישראל ולפחות 50% מהנכסים היצרניים או הקניין הרוחני של החברה רשומים בישראל, בענפים שנקלעו לקשיי תזרים כתוצאה ממשבר הקורונה ומציעה הלוואות בגובה 8% ממחזור העסק ועד 100 מיליון שקל.

ערבות המדינה תעמוד על 75% כאשר פיקדון בעל העסק יעמוד על 5% בלבד. הריבית בקרן תעמוד על פריים+ 1.5%. ההלוואה תינתן לתקופה של עד 5 שנים. בדומה לקרן ההלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים בינוניים, גם כאן יינתן גרייס של 12 חודשים על ההלוואה.

ניתן להגיש את הבקשה להלוואה באתר החשב הכללי:

 https://govextra.gov.il/mof-gloans-corona/

החשב הכללי, רוני חזקיהו: "קרן ההלוואות בערבות המדינה לעסקים גדולים מתווספת לארגז הכלים הרחב שמפעיל משרד האוצר בתקופת משבר הקורונה במטרה לתת מענה לעסקים שנפגעו כתוצאה מהמשבר ולסייע בידם לשוב לפעילות סדירה".