הקפאת קנסות בחוזים של קבלני הפיתוח, בגין אי עמידה באבני דרך של החוזה – הוראת שעה - בוני הארץ : בוני הארץ