- נוהל פעילות מוסדות תכנון ארציים ומחוזיים במשבר הקורונה - 2020-37 - בוני הארץ : בוני הארץ