נספח מנופאים 2017 - בוני הארץ : בוני הארץ

נספח מנופאים

ב-26 בפברואר 2020 נחתם נספח להסכם הקיבוצי המבטא את שיתוף הפעולה של ההתאחדות וההסתדרות, להסדרת העסקת מנופאיות ומנופאים באתרי בנייה.

בנספח זה הוסכם, בין השאר, כי הצדדים יפעלו במשותף כך שחברות המספקות שרותי מנוף או הצבת מנופאים יחויבו ברישיון ייעודי.

הסכם זה נועד להגביר את הרמה המקצועית של המנופאים והאתתים וכן להגביר את הבטיחות באתרי הבנייה השונים.

כמו כן במסגרת המו"מ לחתימת הסכם הסדרת תעסוקת מנופאים הוסכם על מאבק משותף של ההסתדרות וההתאחדות בתופעת זיוף רישיונות מנופאים, תופעה הפוגעת במנופאים המוסמכים, בבטיחות באתרי הבנייה ובשמירה על בריאות העובדים והמנהלים בשטח.