נקודת מפנה - רצף תאונות נפילה ולקחים אפשריים למניעתן - בוני הארץ : בוני הארץ

נקודת מפנה - רצף תאונות נפילה ולקחים אפשריים למניעתן

בימים האחרונים אנו מתמודדים עם רצף של תאונות נפילה מגובה שבמהלכן מצא עובד אחד את מותו ואחרים נפצעו פצעים קשים.

תאונות אלו נחקרות על ידי משטרת ישראל ביחד עם חוקרי מינהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה.

 

על רקע אירועים קשים אלה ובמטרה למנוע עיכובים ביישום פעולות ראשוניות לתיקון ולשיפור, מבקש מטה הבטיחות להביא לתודעת מנהלים ובעלי תפקידים בענף הבניה את הדגשים האלה:

  1. שליטה על כוח האדם, תמיד ובפרט לקראת סיום יום העבודה – רגע לפני שסוגרים את השער, לפני שנועלים את האתר, נדרש לוודא כי אף אחד לא נשכח מאחור וכל העובדים שנכנסו לאתר בתחילת יום העבודה ובמהלכו, יצאו מן האתר בריאים ושלמים.
  2. הימנעות מהשארת "מאסף" – עובד או קבוצת עובדים, ללא השגחה של מנהל עבודה, שנשארים מאחור במטרה לנקות, לארגן, או להשלים פעולה כלשהי שבמהלך יום העבודה לא הספיקו לסיימה.
  3. הבטחה שזרוע של עגורנים בכלל ועגורני צריח בפרט, לא יפגעו פיסית במתקן כדוגמת פיגום זקפים, פיגום זיזי ומתקנים אחרים. פגיעה של זרוע עגורן במתקן כזה, עלולה לגרום לקריסה של המתקן או של חלק ממנו ולגרום לנפילתו ביחד עם אלה הנמצאים עליו.
  4. הפעלה נכונה של מערכת גובלי הגזרה בעגורנים על מנת למנוע מצב של פגיעת זרוע העגורן במתקן, בפיגום או בתשתית אחרת.
  5. הפעלה נכונה של אתתים, על פי המפורט בתקנות הבטיחות בעבודות בניה.

יזמים, קבלנים ומנהלים יקרים,

אנא וודאו את יישומם של חמשת הלקחים האפשריים שפורט לעיל ולקחים נוספים על פי החלטתכם, שמרו על אנשיכם ועל עצמכם וזכרו – כל אחת מהתאונות שחווינו בימים האחרונים, ניתנת הייתה למניעה.

אחרי ככלות הכל, בתכנון נכון, במוכנות מלאה ובקיום בקרה, כל התאונות ניתנות למניעה.

שותפכם,

איל בן ראובן, אלוף (מיל)

ראש מטה הבטיחות.