נקודת מפנה 14 - בוני הארץ : בוני הארץ

נקודת מפנה 14

חידוד נהלים ודגשי בטיחות לאור מותו של עובד באתר בנייה בתאריך  8.1.2020

״העובדות המתוארות במסמך זה הינן בהתאם להתרשמות נציג מטה הבטיחות שביקר בשטח ועל דעתו בלבד. אין לראות בעובדות המתוארות כתיאור העובדות כפי שאירעו בפועל. תיאור העובדות אינו בא להחליף את ממצאי החקירה של גוף מוסמך. יובהר כי ההמלצות המתוארות אינן באות להחליף את הפעולות הנדרשות מהקבלן על פי כל דין, חוק או תקנה והן אינן באות במקום הנחיות הרשויות המוסמכות״

היום, בתאריך ה-8 לינואר 2020, נפל עובד אל מותו ממפלסו העליון של מבנה משרדים הנמצא בבניה.

האירוע נגרם ככל הנראה, שעה שכבל העגורן נתפס בבגדיו או ברתמתו של העובד.

כתוצאה מהתנועה של זרוע העגורן, העובד נגרר לאורך המפלס העליון והוטח ארצה.

הנסיבות המדויקות לגרימת האירוע הקשה נמצאות בבדיקה, כך שבשלב זה טרם ידועה הסיבה לתזוזה של זרוע העגורן (האם משב רוח או תנועה נשלטת).

אתמול הוציא מטה הבטיחות לכלל הקבלנים דגשי בטיחות לעבודה עם עגורנים, במהלך מזג אוויר סוער. 

אם העגרון פועל ומזג האוויר חורפי, יש לזהות את הסכנות הבאות ולשים לב לדרכים להימנע מהן:
1) אי יציבות – היקוות מים סביב יסודות העגורן עשויים לגרום לאי-יציבותו.
2) התנגשות – תאורת אזהרת המטוסים חייבת להיות תקינה.
3) התחשמלות – בכדי למנוע התחשמלות יש לסגור את ארונות החשמל ותקינות ההארקה.
4) נפילה- יש לוודא סגירה ונעילת דלתות הקבינה- בעת ירידת מפעיל העגורן.
5) התמוטטות – יש להרים את האונקל לגובה המרבי, וכן להוריד שרשראות ו/או כל אביזר הרמה אחר.
6) יש להכניס עגלה למקום הקרוב ביותר למנוע (שורש הזרוע).
7) התנגשות – יש לוודא כי אין גופים זרים על העגורן, אשר עשויים למנוע סיבוב חופשי של הזרוע בהתאם לכיוון הרוח.

 

מטה הבטיחות שב ומזכיר

במזג האוויר הסוער – אם יש ספק אין ספק!
בשום מצב אין להמשיך לעבוד עם העגורן ו"להילחם" ברוח.
אם לדעת העגורנאי המשך הפעלת העגורן במזג אוויר סוער מסכנת את יציבותו, עליו להפסיק את העבודה ולבצע שחרור לילה בהתאם להוראות היצרן ולסוג העגורן  (הבאת אונקל העגורן לגובה המרבי, הסמוך ביותר לתורן, לאחר ניתוק אביזרי ההרמה מהאונקל; הטיית הזרוע הקדמית בעגורני לאפינג וכו')

 

זכרו

יש תאונות שכיחות, יש תאונות נדירות ויש גם כאלו שהן נדירות מאוד.

אולם, בסופו של דבר, כל תאונה ניתן למנוע- אם בדרך מקצועית, אם בדרך ניהולית ואם בשילוב של שתיהן.

 

ראש מטה הבטיחות

אלוף במיל׳ איל בן ראובן