נקודת מפנה - 15 - בוני הארץ : בוני הארץ

נקודת מפנה – 15

נקודת מפנה מספר 15 – חידוד נהלים ודגשי בטיחות לאור מותו של עובד בתאונה בירושלים

העובדות המתוארות במסמך זה הינן בהתאם להתרשמות נציג מטה הבטיחות שביקר בשטח ועל דעתו בלבד. אין לראות בעובדות המתוארות כתיאור העובדות כפי שאירעו בפועל. תיאור העובדות אינו בא להחליף את ממצאי החקירה של גוף מוסמך. יובהר כי ההמלצות המתוארות אינן באות להחליף את הפעולות הנדרשות מהקבלן על פי כל דין, חוק או תקנה והן אינן באות במקום הנחיות הרשויות המוסמכות.

אתמול (יום חמישי 28/11) באתר בניה בירושלים, נפל עובד אל מותו במהלך ביצוע עבודות להוספת קומה על מבנה קיים.

העבודה בוצעה על ידי קבלן לא רשום.
התאונה ארעה, ככל הנראה, כאשר העובד ניסה לעבור אל המבנה מהפיגום הזיזי שעליו הוא עבד.

על רקע אירוע קשה זה, מבקש מטה הבטיחות להדגיש ולתזכר בנקודות האלה:

1. ודאו תמיד כי באתריכם מועסקים קבלנים הרשומים כחוק ברשם הקבלנים, שכן השלכותיה של קבלנות לא רשומה על רמת הבטיחות באתר, חמורות ביותר. לראיה התאונה שהתרחשה אמש.

2. אנא ודאו את שלמותם ותקינותם של הפיגומים ומעקות הבטיחות, על פי התקנות הנדרשות.

3. ודאו גידור מעברים, פירים וחדרי מדרגות והבטיחו באזורים אלו תאורה מתאימה.

4. ודאו כי כל עובד המיועד לעבודה בגובה עבר את ההדרכה כנדרש בחוק.

5. ודאו כי לכלל העובדים, המיועדים לעבודה בגובה, יש את הציוד הנדרש להגנה מפני נפילה.

6. כתנאי להתחלת עבודה, ודאו נוכחותם של מנהל העבודה ועוזר הבטיחות באתר הבנייה, בכפוף לנדרש בהוראות תקנות הבטיחות בעבודה.

7. בצעו תדריכי בוקר, הכוללים הוראות ודגשים לבטיחות בתחילת יום העבודה, והדגישו את הסיכונים הקיימים באתר שיש לשים אליהם לב ביתר שאת.

8. ודאו שהאתר מאורגן על פי תוכנית ארגון בטיחות מסודרת, בדגש להיעדר מפגעים, סדר וניקיון.

כדרכנו, מטה הבטיחות הגיע למקום זמן קצר לאחר קרות התאונה.

אני פונה אליכם/ן באופן אישי.
עצרו לרגע ובידקו את שרשרת האחריות באתרכם.
הימנעו בכל דרך מקבלנות לא רשומה, השלכותיה דרמטיות על רמת הבטיחות, האיכות והנפגעים בענף הבנייה.
בידקו את נהלי הבטיחות בכלל ונהלי העבודה בגובה בפרט.
תדרכו שוב את עובדיכם והימנעו מהמחשבה ש״אצלי זה לא יקרה״, עשו הכל כדי שאצלכם זה באמת לא יקרה.

ראש מטה הבטיחות
אלוף במיל׳ איל בן ראובן