נקודת מפנה 17 - בוני הארץ : בוני הארץ

נקודת מפנה 17

בטיחות בענף

נקודת מפנה 17

בתאריך 12 ליולי 2021 נגרמה תאונה קטלנית באתר שיפוצים בבית פרטי בהרצליה, במהלכה עובד שעסק בעבודות הריסה, נהרג כתוצאה מקיר שקרס עליו.
נסיבות האירוע הטרגי נחקרות על ידי משטרת ישראל ומנהל הבטיחות בעבודה.
על רקע האירוע הקשה ולמען שמירה על חיי אדם, מבקש מטה הבטיחות לרענן את כללי הבטיחות המתייחסים לעבודות הריסה.

 

פרק י׳ לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) מציין את כללי הבטיחות הנדרשים לביצוע עבודות הריסה. ככלל עבודות הריסה מחייבות התייחסות שונה מאשר עבודות בנייה רגילה, מבחינת ההכנות הנדרשות, ההדרכה לעובדים, התיחום והשילוט. כבכל עבודות הבנייה, ניהול העבודה חייב להתבצע תחת אחריותו והשגחתו של מנהל עבודה בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בהריסת מבנים. אף על פי שפעולת ההריסה הפוכה מבניית מבנה, היא נחשבת לעבודת בנייה מההיבט החוקי, וכפועל יוצא מכך פעולת ההריסה מחויבת בהיתר בנייה ובתכנון יסודי על ידי מהנדס בנייה.

ההכנות להריסה

תכנון העבודה יהיה מפורט ויכלול את כל שלבי ההריסה כסדרם, לרבות שיטות מיטוט והפלת המבנה או חלקים ממנו, הציוד, הכלים וכן, אמצעי הבטיחות הנדרשים ומרחקי הבטיחות הנדרשים בהתאם לשיטת ההריסה.

חלק בלתי נפרד מתכנון ההריסה הוא ביצוע בדיקה הנדסית של מצב חלקי המבנה המיועד להריסה ושל אלו הנמצאים בקרבתם. הבדיקה תכלול רצפות, תקרות וקירות, כדי למנוע התמוטטות מוקדמת ובלתי מתוכננת.

הבדיקה ההנדסית, שלמעשה היא "סקר מקדים" לעבודת ההריסה, צריכה לכלול תשתיות המיועדות להריסה או כאלה הנמצאות בקרבת מקום ועלולות להיפגע. התשתיות, אשר יש לוודא את שלמותן וכי אינן חלק מהמבנה המיועד להריסה, הן:

קווי חשמל ותקשורת
קווי מים
קווי אספקת גז
צנרת ביוב ושפכים
קווי קיטור
קווי תשתית אחרים

יש לנתק את מערכות אספקת האנרגיה, כגון חשמל, גז, קיטור, ולסגור את הזרימה בקווים. בקווים חיוניים שלא ניתנים לניתוק יש לבצע מעקפים – למניעת כל סיכון בטיחותי באזור ההריסה.

לפני תחילת הביצוע של עבודת הריסה כלשהי, יש לבצע הכנות קפדניות להבטחת בטיחותם של העובדים במשימה וכן, של כל אדם ושל רכוש בתחום אזור ההריסה ובסביבתו.

הדרכה תיחום ושילוט

לפני ביצוע עבודות ההריסה חובה לתדרך את העובדים שיעסקו בביצוע פעולות ההריסה ואת אלה הנמצאים בסביבה בכל סיכוני הבטיחות ובמניעתם, בשימוש בציוד מגן אישי המותאם לסוג ולאופי העבודה ולאברי הגוף השונים –ראש, פנים, עיניים, רגליים.

באזור ההריסה ובסביבתו יש להציב שילוט אזהרה. יש לגדר את אזור ההריסה, במידת הצורך יש להציב גדרות וחסימות בדרכי גישה ובמעברים, למניעת התקרבות אנשים, וכן במקומות ששברי ההריסה יכולים להגיע אליהם.

קבלנים ומנהלים יקרים, נקטו בכל הצעדים הדרושים על מנת להבטיח שאף עובד לא יתחיל משימה, טרם קבלת תדריך בטיחות לביצועה. 

בצעו סיורים עיתיים באתר טרם תחילת העבודות ובמהלכן.  

היו ערניים למפגעי בטיחות בסביבת עבודתכם התריעו ותקנו אותם.  

עודדו את העובדים לדווח על אירועי ״כמעט ונפגע״

ועל מפגעים שעלולים לסכן את חייהם וחיי אחרים.
הפעילו את מלוא כישורי הניהול והמנהיגות לחיזוק המחויבות של אנשיכם למניעת תאונות ולהפגנת ביצועי בטיחות מעולים בעבודות בניה.

שמרו על חיי עובדיכם ועזרו להם לשמור על עצמם