נקודת מפנה 18 - בוני הארץ : בוני הארץ

נקודת מפנה 18

נקודת מפנה 18

ביום שני 23 באוגוסט 2021 מצא פועל את מותו שעה שעסק בעבודות תשתית ביוב ומים באתר בנייה בפרדס חנה.
נסיבות האירוע הטרגי נחקרות על ידי משטרת ישראל ומנהל הבטיחות בעבודה.
על רקע האירוע הקשה ולמען שמירה על חיי אדם, מבקש מטה הבטיחות לרענן את כללי הבטיחות המתייחסים לעבודות חפירת תעלות, ועבודות בתוך תעלות.

עבודות אלו טומנות בחובן סכנות רבות, שעיקרן:

• התמוטטות דופן תעלה עד לכדי קבירה של העובדים המצויים בתוכה.

• פגיעה במערכות טמונות בקרקע כגון: מערכות חשמל, צנרת מים, צנרת גז, כבלי תקשורת.

• יצירת אפקט של מקום מוקף וחנק כתוצאה מחוסר בחמצן או כתוצאה מהיקוות של גזים מסוכנים כמו חד תחמוצת הפחמן או מימן גפריתי.

 

על מנת למנוע סכנות אלו ואחרות, נקבעו כללים לפיהם יש להיערך לביצוע של עבודות חפירה ולביצוע של עבודות בתוך חפירות ותעלות.
היערכות לביצוע חפירות תכלול תמיד זיהוי מערכות טמונות בקרקע, ובמקרה של ספק, באמצעות חפירות גישוש המחוות את תהליך החפירה.
לגבי שהייה בתוך תעלות שנחפרו, נקבע בתקנות כי ככלל, אין לשהות בתוך תעלות ואין לבצע עבודה בתוכן, אלא אם מתקיימים תנאים הנדרשים בחוק ולכל הפחות תנאים אלה:

• דפנות התעלה מוגנות באמצעות מערכת של שיגומים, או:

• דפנות התעלה משופעות בשיפוע טבעי, על פי סוג הקרקע.

חודשי הקיץ מהווים עליית מדרגה חמורה בכמות התאונות וההרוגים בהן.החום הכבד עושה את שלו.אני פונה אליכם בקריאה לבדוק את עצמכם באשר לפעילות המונעת הבטיחותית שאתם מבצעים כל יום וכל בוקר מחדש.כל אחד במרחב אחריותו, שיפעל כמיטב יכולתו למנוע את האסון הבא ולשמור על חיי העובדים היקרים שלנו.מבקש מכם התייחסות עמוקה ורצינית לדבריי מאחר והם נוגעים בהצלת חיי אדם.

 

מטה הבטיחות