נקודת מפנה 20 - בוני הארץ : בוני הארץ

נקודת מפנה 20

בטיחות בענף

נקודת מפנה 24

בטיחות בעבודות בהעדר תאורה טבעית מספקת

בעקבות תאונה שבמהלכה נפל אל מותו עובד שעה שביצע עבודה בשעות החשיכה, וללא קשר לנסיבות הגרימה הנמצאות תחת חקירה,

מצא לנכון מטה הבטיחות לחדד את דרישות הבטיחות לעבודה בהעדר תנאי תאורה טבעית מספקת.

בתקנות הבטיחות בעבודות בניה, בתקנה 185, נקבע כי:

"במקום בו נמצא או עובד אדם ואין בו תאורה טבעית מספקת, יתקין מבצע הבניה תאורה מלאכותית מתאימה, בעלת עצמת אור מספקת".

עוד נקבע בתקנה זו כי:

"משהותקנה תאורה מלאכותית, תוחזק במצב תקין כל זמן שהעבודה במקום נמשכת"

עוצמות ההארה הנדרשות מופיעות בתקן הישראלי ת"י 8995. נביא כאן את תמצית הדברים:

 • יש לדאוג לבחירה נכונה של גופי התאורה מהיבטי הבטיחות ולהתקנתם בהתאם לנהלים.
 • גופי תאורה בטיחותיים הם אלה העומדים בדרישות התקן הישראלי הרשמי והמחייב, ת"י 20 על כל חלקיו.
 • במקומות שבהם קיימים אילוצים כמו אווירה נפיצה או שקיימת סכנת התלקחות, גופי התאורה צריכים להתאים לסביבת ההתקנה.
 • עוצמת ההארה ורמת הסינוור יותאמו למקום העבודה ולפעילויות המבוצעות בו
 • את עוצמות ההארה יש לתכנן כך שתתאמנה למעברים בין מקומות חשוכים לבין מקומות מוארים ולהיפך
 • חייבת להיות התייחסות מיוחדת לתאורה ב"אזורי סיכון", כמו: מדרגות, פתחי מעליות, סמוך לקצות משטחים ומקומות מסוכנים אחרים.
 • בכל אתר בנייה ובעבודות חפירה, יש לתת פתרונות הולמים לבעיות כגון:
 • הארת השטח (הארת הצפה תוך מניעת סינוור של העובדים והעוברים בסביבה).
 • הקפדה על מניעת סינוור הנהגים, כאשר אתרי העבודה נמצאים בקירבת כבישים.
 • תאורה ניידת תהיה בהתאם לת"י 20 .
 • גופי התאורה הניידים יפעלו במתח נמוך.
 • גוף התאורה יהיה מחומר שיעמוד בפני קרינת UV ולא יתפרק בשמש, ויעמוד בדרישות של כיבוי עצמי.
 • יש להשתמש במקורות אור שאינם רגישים לשינויים ברשת החשמל.