נקודת מפנה 23 - בוני הארץ : בוני הארץ

נקודת מפנה 23

בטיחות בגובה

נקודת מפנה 23

אנו מתחילים את השנה עם רצף של תאונות קשות כתוצאה מנפילה מגובה. נפילה מגובה מהווה את הגורם מספר אחד לתאונות בענף הבנייה. 8 מתוך 11 התאונות שאירעו מתחילת שנת 2022 נגרמו מנפילה מגובה.

הפעם התאונה הסתיימה באופן טרגי עם מותו של העובד כתוצאה מנפילה מגובה של 10 מטר, באתר בנייה סמוך לכביש 431.אסור להמשיך כך!לפני שאנו ניגשים למשימה עלינו, מנהלים, קבלנים ועובדים, לזכור וליישם כי מוכנות היא העיקר!שלושה יסודות נמצאים ברקע של כל כשל או תאונה:• התנהגות לא בטוחה של העובד בקצה;• ליקויים בשליטה ובבקרה:• ליקויים במוכנות לקראת משימת העבודה.

 

תיקון של כל אחד מהיסודות האלה, עשוי למנוע את הכשל כולו. יחד עם זאת, התבוננות לעומק ביסוד המוכנות תביא אותה תובנה לפיה הכל מתחיל במוכנות, ובמקרה של כשל, הכל גם נגמר בה.מוכנות מורכבת מאלה;• קיום הערכת סיכונים ראשונית, במשימה המיועדת;• תכנון משימת העבודה המיועדת לאור הערכת הסיכונים הראשונית;• גיבוש תכנית הביצוע;• קביעת תכנית היערכות בדגש על אלה:(1) הבטחת המוכנות המקצועית של העובדים;(2) הבטחת המוכנות המנטלית של העובדים (ללא השפעת סמים או אלכוהול);(3) הבטחת המוכנות הפיסית של העובדים (בריאים ומתפקדים);(4) תכנון היערכות לוגיסטית למשימה (ציוד, חומרים, לוחות זמנים);(5) בדיקה ויישום בקרות בטיחות בשטח;(6) קביעת כללי השליטה במשימה – קביעת אחראי, קביעת נקודות עצירה (נעצי"ם), קביעת תרחישי מקרים ותגובות;(7) קיום תדריך משימתי;(8) בקרת הביצוע והתערבות לפי צורך.

קיום היערכות למשימה, תוך יישום היסודות שפירטנו, יבטיחו במידה רבה את הצלחת המשימה ואת מצוינות הביצוע.אנחנו, המנהלים, מופקדים על ניהול ההכנות לביצוע. ניהול מושקע של ההכנות, יבטיח ביצוע מושלם, נטול כשלים ותאונות.זכרו – המוכנות היא העיקר!