נקודת מפנה 24 - בוני הארץ : בוני הארץ

נקודת מפנה 24

בטיחות בענף הבניה

נקודת מפנה 24

בתאריך 20 ינואר 2022 עובד שעסק בפירוק תבניות נפל מגובה של 10 קומות ונהרג.האירוע נמצא בחקירת משטרת ישראל ביחד עם מפקחי מנהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה.מטה הבטיחות מבקש להפנות את תשומת הלב של כולנו לפעולת בנייה מסוכנת זו.מה גורם למלאכת פירוק תבניות להיות מסוכנת כל כך?1. פירוק תבניות (ברנוביץ) נעשית בגובה.2. סביבת העבודה הינה מאתגרת מבחינה ארגונומית – מקום צר, עם חשיפה לקצות משטחים.3. מעורבות של עגורן שכל שגיאה בתפעולו או אי הבנה של האיתות עלולה לפגוע ביציבות של התבנית הנמצאת בתהליך פירוק, או לפגיעה ישירה בעובד.4. הפעלת כוח במלאכה זו, בתנאים ובסביבה שבה היא מתקיימת, עלולה לפגוע בשיווי המשקל של העובד.מה נדרש לעשות על מנת לשלול את מאפייני הסיכון של מלאכת פירוק תבניות?1. מודעות לסכנה – מנהלי עבודה, ראשי צוותים, עוזרי בטיחות, מהנדסי ביצוע, מפקחים צמודים, על כל אלה ואחרים, להתייחס בכובד ראש למלאכה זו ולהבין את מאפייני הסיכון הכרוכים בה.

2. מוכנות – יש להבטיח ולוודא את מוכנות העובדים העוסקים במלאכת הפירוק, כולל מוכנות מפעיל העגורן ומוכנות האתרים. מרכיב מרכזי במוכנות הנדרשת הינו דרכי הרתימה (העיגון) של העובדים.3. תודעה מקצועית – יש לבדוק ולוודא שהעובדים: (1) מבינים את הסכנות; (2) מכירים אירועים ותאונות שנגרמו בעבר במלאכות אלו; (3) מכירים היטב את תהליך הפירוק של התבניות ואת שילוב העגורן בתהליך זה; (4) משתמשים נכון בציוד מגן אישי בדגש על צמ"א למניעת נפילה; (5) מודעים לסמכותם לא להתחיל או להפסיק כל פעולה הנתפסת על ידם כמסוכנת ללא שליטה.

4. שליטה ובקרה- מנהלי עבודה, ראשי צוותים, עוזרי בטיחות, ובעלי סמכות אחרים, יקיימו תהליכי שליטה ובקרה, בדגש על ניהול התחלות הנלוות להתחלת הביצוע על מנת להסיר שגיאות בשלבים ראשוניים של ביצוע המלאכה.

5. ניהול התחלות – מנהלים ינהלו אישית את ההיערכות לביצוע מלאכה זו ואת הפירוקים הראשונים המתקיימים בפועל. לגבי חברות המוסמכות לכוכבי בטיחות – מומלץ מאוד להתייחסות למלאכות אלו כאל משימות זה"ב.חברינו הקבלנים,אנו מצווים ללמוד, להפיק לקחים על מנת למנוע.

אנו נוסיף להשתפר, עלינו להתייצב בנקודת המפנה, ושם בנקודה זו, לבחור בדרך הנכונה.