נקודת מפנה 27 - בוני הארץ : בוני הארץ

נקודת מפנה 27

נקודת מפנה 27

כללי

בתאריך 25/04/2022 נהרג עובד כתוצאה מנפילה מגובה.
האירוע הקשה נגרם בתחילת יום העבודה כאשר מפעיל העגורן טיפס אל תא המפעיל

המפעיל שהגיע אל העגורן מגשר שחיבר את המבנה אל העגורן החל לטפס בסולם הפנימי ומסיבה הנבדקת כעת הוא נפל ונבלם במשטח של הגשר. תאונה זו נחקרת על ידי משטרת ישראל ביחד עם חוקרי מינהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה.

מטרה
מטרת האיגרת הינה לחזק את תודעת המנהלים ובעלי התפקידים בענף הבניה, בכל הקשור למניעתן של תאונות ולרענן את דרכי ההתמודדות והמניעה של אירועים דומים.

איך מונעים כל תאונה ?

מוכנת וניהול ההתחלה

המניעה של כל תאונה, מתחילה לפני שמתחילים, כלומר, במוכנות לקראת ביצוע משימת העבודה.
המוכנות כוללת לפחות את אלה:

(1) קביעת אחראי

(2) הערכת הסיכונים

(3) קביעת אמצעי הבקרה והמניעה ולכל הפחות, אלה הנדרשים בחוק

(4) בדיקת סביבת הביצוע והכנתה, כולל נקודות עיגון, כבלי חיים, מעקות ועוד, הכל לפי הנדרש בחוק ובהערכת הסיכונים

(5) בדיקת השפעות מזג האוויר

(6) בדיקת כשירות העובדים

(7) תדריך העובדים וחידוד הדרישה להתערב ולא לבצע, אם מתעורר ספק לגבי בטיחות הביצוע.

איך שולטים במהלך הביצוע ?

על מנת לשלוט בביצוע ולהבטיח התנהגויות בטוחות, על ראש הצוות

(1) לבדוק ולוודא בעצמו כי שיטות ואמצעי המניעה הנדרשים מתקיימים בפועל

(2) לסייע לעובדים המתקשים ליישם את כללי ההתנהגות הבטוחה

(3) להפסיק את העבודה בכל מקרה שמתעורר ספק ביחס לבטיחות הביצוע או ביחס לשליטה בביצוע.

שליטה בסיום העבודה


ראש הצוות יוודא כי סביבת העבודה נשארת בטוחה, מאורגנת, נקייה וללא מפגעים.

איך מונעים תאונת נפילה ?

עיקרי שיטות המניעה
מטה הבטיחות מבקש להדגיש את אלה:

(1) ככלל, יש להעדיף מניעת נפילה על פני בלימת נפילה. תזכורת- מניעת נפילה חוסמת את האפשרות ליפול באמצעות יצירה של סביבת עבודה בטוחה, מוגנת באמצעות מעקות תקניים ותקינים. בלימת נפילה מושגת באמצעות שימוש ברתמת גוף המחוברת לנקודת עיגון יציבה או לקו חיים.

(2) בעבודה מסולמות או בטיפוס עליהם, יש לקחת בחשבון את מגבלות הבטיחות בדגש על הימנעות מביצוע עבודות ממושכות ומכבידות.

(3) בעבודה מפיגומים, יש להכיר היטב את תנאי הסף הנדרשים ואת מגבלות השימוש בפיגומים השונים. תשומת לב מיוחדת יש לתת למגבלות השימוש בפיגומים זיזיים, בפיגומים תלויים ובבמות הרמה. 

סיכום
חברים ורעים, בוני הארץ. עלינו לחזור ולשנן לעצמינו, כל יום מחדש – לבנות זה חשוב, לשמור על החיים זה חשוב יותר, הרבה יותר.

זכרו: היכולת גם לבנות וגם לשמור על החיים היא היא תמצית המצוינות.

שלכם,
איל בן ראובן, אלוף מיל '
ראש מטה הבטיחות