נקודת מפנה 28 - בוני הארץ : בוני הארץ

נקודת מפנה 28

נקודת מפנה 28

ביום ראשון, 27 למרץ, נהרג עובד ועובד שני נפצע, כתוצאה מנפילה מגובה במהלך פירוק משטח דריכה בפיר מעלית.

אירוע זה נחקר על ידי יחידת פל"ס של משטרת ישראל, ביחד עם חוקרי תאונות של מנהל הבטיחות.

לצער כולנו, זו התאונה ה- 6 מתחילת השנה שבה נהרג עובד בנסיבות של נפילה מגובה.

מטה הבטיחות מבקש לחזק את תודעת כולנו בהיבטים הקשורים למניעה נפילות מגובה במהלך ביצוע עבודות בניה.

נזכיר כי הגנה מפני נפילה מגובה מבוססת על 3 עקרונות בסיסיים:

• עקרון מס'1: מניעת נפילה. לפי עיקרון זה, הדרך היעילה ביותר להגנה בפני נפילה הינה למנוע את הנפילה באמצעות ביטול האפשרות ליפול וזאת באמצעות הצבת חיץ בין המשטח שעליו עובדים, לבין המישור שאליו עלולים ליפול. כחיץ יכולים להוות מעקות תקניים, כיסויי פתחים ברצפה וכיסויי פתחים בקירות.

• עיקרון מס' 2: בלימת נפילה. בלימת נפילה נדרשת באותם המקומות שבהם לא ניתן ליישם מניעת נפילה. אמצעים לבלימת נפילה נפוצים הינם רתמות  המצוידות בחבלים הכוללים התקני ריסון, או התקני יו-יו. יש לזכור כי בלימת נפילה תושג רק אם החבל או התקן היו-יו יהיו מעוגנים לנקודת עיגון או ל"קו חיים" המותקנים כנדרש.

• עיקרון מס' 3: חילוץ עובד שנפל מגובה. לפי עיקרון זה, הזמן הנדרש לחילוץ עובד שנפל ונותר תלוי על מערכת לבלימת הנפילה, הינו קצר ביותר – בדרך כלל לא יותר מ 15 דקות. הסיבה  לכך הינה הלחץ של רתמת הגוף על מחזור הדם העלול לגרום להפסקת פעולת הלב!

מטה הבטיחות  מבקש להדגיש כי לפני כל ביצוע עבודה בגובה, יש להיערך מראש, ולפני תחילת הביצוע:
• להגנה על העובדים.
• לחילוץ מהיר ויעיל של עובדים העלולים במקרים קיצון ליפול ולהישאר תלויים על מערכת לבלימת הנפילה.

קבלנים יקרים זכרו: לא מתחילים עד שבטוחים.