נקודת מפנה 9 - בוני הארץ : בוני הארץ

נקודת מפנה 9

נוהל בוקר טרם תחילת העבודות באתרי הבנייה

״העובדות המתוארות במסמך זה הינן בהתאם להתרשמות נציג מטה הבטיחות שביקר בשטח ועל דעתו בלבד . אין לראות בעובדות המתוארות כתיאור העובדות כפי שאירעו בפועל. תיאור העובדות אינו בא להחליף את ממצאי החקירה של גוף מוסמך. יובהר כי ההמלצות המתוארות אינן באות להחליף את הפעולות הנדרשות מהקבלן על פי כל דין, חוק או תקנה והן אינן באות במקום הנחיות הרשויות המוסמכות.״

חברות וחברי ההתאחדות שלום,

בתאריך 4 ספטמבר סמוך לשעה 06:45 מצא את מותו עובד לאחר שנפל מהקומה התשיעית באתר הבניה בו עבד. התאונה אירעה לפני הזמן הרשמי לתחילת העבודות באתר. ככל הנראה, העובד פירק תבנית בקומה ה-9, על דעת עצמו, מבלי שהתבנית חוברה לעגורן להבטחת יציבותה ומבלי שהפועל היה רתום.

מבדיקות וביקורים שערך מטה הבטיחות בחודשים האחרונים באתרי בנייה, עולה חשיבותו העליונה של קיום תדריך בטיחות המועבר לכלל העובדים בשעות הבוקר, טרם תחילת העבודות באתר.

לקיום נוהל בוקר זה ישנה חשיבות רבה למניעת תאונות באתרים. על כן, אנו מצרפים לנקודת מפנה זו את רשימת הבדיקות החיוניות לבקרה עצמית (בד״ח), שתסייע למנהלי העבודה לקיים את נוהל הבוקר באתרים.
הרשימה מונגשת להורדה כאן

בברכה,

אלוף במיל׳ איל בן ראובן

ראש מטה הבטיחות.