ספירת הימים לפי תקנות הרישוי בעת ההתמודדות עם נגיף הקורונה - עדכון - בוני הארץ : בוני הארץ