סקירה כלכלית - ספטמבר 2021 - בוני הארץ : בוני הארץ

סקירה כלכלית - ספטמבר 2021

נתוני הענף האחרונים מצביעים על התגברות הביקוש לדירות חדשות ויד שניה להיקפים שלא נראו בעשורים האחרונים. זאת  אל מול יציבות יחסית בהתחלות הבניה למגורים וירידה משמעותית בגמר הבניה. מרבית סוגי הבניה שלא למגורים בירידה או קיפאון. הבניה הפעילה לסוגיה ממשיכה לעלות בעקביות כפועל יוצא של המחסור בעובדים מקצועיים בענף הבניה. נמשכות  העליות במחירי מרבית התשומות. מחירי הדירות ממשיכים לעלות בקצב שנתי של 10%.
 • התחלות הבניה למגורים (עמ' 2) – ירידה קלה ברבעון 2 2021 לעומת קודמו – כ-13,000 יח"ד.  הקצב הצפוי ל-2021 כולה הנו כ-54,000 יח"ד בדומה לשנים 2020 ו-2019.
 • התחלות בניה בהתחדשות עירונית (עמ' 3) – ברבעון 2 2021 עליה משמעותית של 27% בתמ"א 38 וירידה משמעותית של 43% בפינוי בינוי. בסיכומו של דבר הקצב השנתי ל-2021 מצביע על רמה דומה לזו של השנים 2018 – 2020 – כ-10,000 יח"ד חדשות.
 • גמר הבניה למגורים (עמ' 3) – נתוני גמר הבניה ברבעון 2 2021 דומים לנתוני רבעון 1 ומשקפים לשנת 2021 כולה קצב נמוך של פחות מ-45,000 יח"ד – ירידה של 8% לעומת שנת 2020.
 • בניה פעילה (עמ' 4) – הבניה הפעילה הכוללת למגורים ולא למגורים גדלה ברבעון 2 ב-2.2% לעומת הרבעון הקודם. מאז תחילת 2019 צמחה הבניה הפעילה ב-4.7 מ' ₪ או כ-17%. זוהי בעיקר תוצאה של המחסור המתמשך בעובדים בעבודות הרטובות ועבודת מקצועיות נוספות בענף.
 • כלל עסקאות הדיור (עמ' 5) – בחודשים האחרונים ועד יוני מדובר בכ- 12,000 עסקאות בחודש ובמגמת עליה. המשקיעים אחראים על כחמישית מהעסקאות ובחודשים האחרונים חזרו המשקיעים לרכוש יותר משהם מוכרים.
 • מכירת דירות חדשות (עמ' 5) – מכירת הדירות החדשות גם היא במגמת עליה מתחילת 2021 כאשר העליה בעסקאות השוק החופשי מפצות על הירידה בעסקאות מחיר למשתכן.   הצפי ל 2021 הוא כ-51,000 דירות – 30% יותר מאשר בשנת 2020.
 • משכנתאות וריבית (עמ' 6) – בחודשים יוני – אוגוסט נסקו המשכנתאות לכ-12 מיליארדי ₪ בחודש מה שמנבא המשך מגמת הגידול בעסקאות הדיור שראינו לעיל עד יוני. ריבית המשכנתאות הממוצעת יורדת מאז דצמבר 2020  לכ-2.2% במגזר הצמוד.
 • מחיר למשתכן (עמ' 6) – מתחילת התכנית ב-2016 כ- 76,000 זכו בהגרלה, 56,000 רכשו דירות בפועל. התחלות הבניה מסתכמות בכ-46,000 יח"ד ואילו גמר הבניה בכ-24,000 יח"ד.
 • מדד מחירי הדירות של למ"ס (עמ' 7-8) – מדד יוני עלה ב-1.3% מהגבוהים שנרשמו בשנים האחרונות. מאז תחילת 2021 ההתייקרות החודשית הממוצעת עומדת על כ-0.8% מה שמשקף כ-10% לשנה כולה.
 • התחלות בניה שלא למגורים (עמ' 9) – הקצב של 2021 עד כה הנו של כ-3.5 מ' מ"ר  בחישוב שנתי בדומה לשנת 2020 ונמוך מבשנים 2018 – 2019. הבניה למשרדים שומרת על רמה גבוהה של מעל 1 מ' מ"ר מאז שנת 2018.
 • מדדי תשומות (עמ' 10) – מדד תשומות ההבניה למגורים עלה באוגוסט ב-0.6%. כל מדדי התשומות (מגורים, מסחר/משרדים וסלילה/גישור) ממשיכים לעלות בקצב שנתי של 7% – 10%. הסיבות : שילוב של בעיות בשרשרת היצור והאספקה העולמית (עליות של 80% בשנה במחירי הנפט ומעל 400% בהובלה ימית הממוצעת בעולם)  והגידול ביקוש בארץ ובעולם לעומת תקופת מגבלות הקורונה.