סקירה כלכלית פברואר2021 2א - בוני הארץ : בוני הארץ