אגף כלכלה וכוח אדם של ההתאחדות מציג: סקירה כלכלית של ענף הבנייה - ינואר 2021 - בוני הארץ : בוני הארץ
אגף כלכלה וכוח אדם של ההתאחדות מציג: סקירה כלכלית של ענף הבנייה – ינואר 2021

נתוני הענף האחרונים מצביעים על המשך ואף גידול בביקוש לדירות בשילוב ירידה  בהתחלות הבניה הכוללות, ירידה משמעותית עוד יותר בגמר הבניה, עליה בזמן הבניה, ובעיות בצד גורמי הייצור  – צניחה דרמטית בשיווקי הקרקע של רמ"י, ירידה במספר העובדים ועליות במחירי תשומות חשובות (כעת ברזל ובהמשך אגרגטים). שילוב זה הנו מתכון לעליית מחירי הדירות אותה כבר רואים במדדים. בולטת בהיעדרה מדיניות עקבית בשוק הדיור ותכנית ממשלתית סדורה לענף הבניה בכללותו, מה שמגביר את אי הודאות בתקופה בה המשק מצוי בטלטלה קשה. להלן תמצית ההתפתחויות.

 • התחלות הבניה למגורים (עמ' 2) – ברבעון 3 2020 נרשמה התאוששות מרשימה בהתחלות הבניה למגורים אנו צופים המשך ההתאוששות גם ברבעון האחרון של 2020, מה שמשקף ל-2020 כולה היקף של כ-49,000 התחלות בניה – כ-10% פחות מ-2019.
 • התחלות בניה בהתחדשות עירונית (עמ' 3) – התאוששות נרשמה גם בהתחדשות עירונית לסוגיה ובמיוחד בתמ"א 38/2  שחזרה לרמות השיא מ-2019.
 • גמר הבניה למגורים (עמ' 3) – נראה שמגמת העליה השנתית העקבית בגמר הבניה נעצרה וההיקפים עלולים לרדת ב-2020 מתחת ל-50,000. במקביל עלה משך זמן הבניה לשיא של 32 חודשים לדירה.
 • משקי בית חדשים (עמ 4') –  בשנת 2020 נוספו 43,400 משקי בית בלבד. ממוצע תוספת משקי הבית בשנים האחרונות עומד על 56,000 ונמצא במגמת עליה בין השאר בשל הנגשת רכישת הדריה לאוכלוסיות נוספות.
 • כלל עסקאות הדיור (עמ' 5) – בחודשים האחרונים מדובר בכ- 11,000 עסקאות בחודש ובדצמבר -13,400. חלק מהגידול הנו במשקיעים שעלו לכ-19% מהעסקאות.
 • מכירת דירות חדשות (עמ' 5) – מכירת הדירות החדשות התאוששה משמעותית והקצב הנוכחי בניכוי העונתיות הוא של כ-4,000 דירות בחודש. בדצמבר נרשם היקף חריג של 5,400 דירות.
 • משכנתאות וריבית (עמ' 6) – המשכנתאות עלו בכ-33% בסוף השנה ל-8.3 מיליארדי ₪, וזאת טרם הקלת המגבלה על רכיב הפריים.
 • מחיר למשתכן (עמ' 7) – מתחילת התכנית ב-2016 כ- 75,000 זכו בהגרלה, 47,000 רכשו דירות בפועל. התחלות הבניה מסתכמות בכ-37,000 יח"ד ואילו גמר הבניה בכ-16,000 יח"ד.
 • מדד מחירי הדירות של למ"ס (עמ' 7 – 8) – המדד עלה בחודשים אוקטובר ונובמבר 2020 בכמעט 1% בחודש. 2020 כולה תסתיים כנראה בעליה של 3.5% – 4%.
 • התחלות בניה שלא למגורים (עמ' 9) – בבניה שלא למגורים לא חלה התאוששות ברבעון 3 2020 בדומה לבניה למגורים והרמה הרבעונית נותרה נמוכה בכ-40% מזו של 2019.
 • מדדי תשומות (עמ' 10) – כל מדדי התשומות (מגורים, מסחר/משרדים וסלילה/גישור) עלו בדצמבר 2020 ובינואר 2021 בשיעור משמעותי של 0.6% – 1.4% בחודש בעיקר בשל עליית מחירי הברזל שמקורה בהתייקרות עולמית אך גם בבטון המובא ובתשומות מיובאות.

לקריאת הסקירה המלאה לחצו כאן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות