סקירת התפתחויות לשנת 2020 ותחזית לשנים 2021- 2022 יוני 2021 - בוני הארץ : בוני הארץ