עדכון אודות אירוע בטיחות - בוני הארץ : בוני הארץ

עדכון אודות אירוע בטיחות

עדכון אודות אירוע בטיחות

תדריכי הבטיחות הם אלו שגורמים לנו ללמוד מטעויות ולהפוך להיות טובים יותר בתחום הבטיחות בענף.

ולכן, מטרתנו בראש ובראשונה לשתף את כלל חברות הבניה על מנת שנוכל להציל חיים של עובדי בניין רבים במדינה.

הנכם מתבקשים למלא ולהעביר את טופס ההודעה למטה הבטיחות בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ, בתוך 12 שעות מגרימת האירוע.

 

במידה והאירוע לא נחקר על ידי משטרת ישראל,

הנכם מתבקשים להעביר את סיכום הלמידה הארגונית למטה הבטיחות בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ, תוך 96 שעות.

אם האירוע נחקר על ידי משטרת ישראל, יש להעביר המלצות ראשוניות בלבד,

באמצעות טופס הודעה אודות אירוע בטיחות.

 

המידע שיעובד ויופץ לחברות בניה אחרת, הינו דיסקרטי וישמש לצרכי ניהול הידע והפריה הדדית בלבד, ללא ציון פרטים מזהים.