מז-תיק-9-חוק-המכ-דיר-עם-חת - בוני הארץ : בוני הארץ