עמדת ממונה חוק המכר – דרישת מוכר הדירה על ויתור זכויות ("כתב ויתור") - בוני הארץ : בוני הארץ

עמדת ממונה חוק המכר – דרישת מוכר הדירה על ויתור זכויות ("כתב ויתור")

ביום 3.4.24 פרסם הממונה על חוק המכר נייר עמדה המבהיר כי צדדים לעסקת מכר אינם רשאים להתנות על הוראות חוק המכר (באמצעות "כתב ויתור")