עמדת מרכז לשלטון מקומי-עלות מסמכי מכרז וגובה ערבויות - בוני הארץ : בוני הארץ