פורום שיתוף ידע של משרד התחבורה 21.03.23 - סטנדרטיזציה בענף התשתיות והבנייה הציבורית - בוני הארץ : בוני הארץ

פורום שיתוף ידע של משרד התחבורה 21.03.23 - סטנדרטיזציה בענף התשתיות והבנייה הציבורית

במסגרת פורום שיתוף הידע של משרד התחבורה ואשד המינהלת לתכנון תחבורתי, שהתקיים ב- 21.03.23, ניתנה הרצאה של ניר ינושבסקי, סגן נשיא ויו"ר אגף בניה חוזית, התאחדות הקבלנים בוני הארץ.
ההרצאה התמקדה בנושא סטנדרטיזציה בענף התשתיות והבנייה הציבורית לאור הגדלת ההשקעה של המדינה בפרויקטים לאומיים מחד ותחלואי הענף מאידך, הצעות לפתרון וצעדים יישומים.

סדר הצגת הדברים: