פורמט הודעה לעובד בדבר חל"ת - בוני הארץ : בוני הארץ