פיגומי זקיפים הטבה לחברי ההתאחדות - בוני הארץ : בוני הארץ

פיגומי זקיפים במחירים מיוחדים

SL 70

רוחב 70 ס"מ

7.5 ש"ח למ"ר

SL 100

רוחב 100 ס"מ

8.5 ש"ח למ"ר