פיקוד העורף הודיע על דחיית החלת מפרט הנדסי חדש לתכנון מרחבים מוגנים - בוני הארץ : בוני הארץ